QBL Systems

EU Grants

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Beneficjent: QBL Wojciech Śliwka

Projekty firmy QBL Wojciech Śliwka, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską:

Projekt „Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez działania inwestycyjne w firmie QBL Wojciech Śliwka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 221 400,00 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 108 000,00 PLN

Projekt "Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem i przechowalnią sprzętu przy Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 389 023,67 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 188 458,72 PLN

Projekt "Zakup nowoczesnej prasy krawędziowej sterowanej numerycznie w celu zaoferowania innowacyjnych produktów i usług" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 250 347,90 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 123 121,92 PLN

Projekt "Zakup nowoczesnego centrum obróbczego do istniejącego parku maszynowego w celu zaoferowania nowych, ulepszonych produktów i usług" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 373 000,70 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 183 442,62 PLN

Projekt “Udział firmy QBL Wojciech Śliwka jako wystawcy w największych targach branży zimowej w Europie - ISPO WINTER 2010 w dniach 07.02.2010 - 10.02.2010” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt "Udział firmy QBL Wojciech Śliwka w prestiżowych targach branży zimowej w Bolzano (Włochy) – Prowinter 2010 w dniach 13-15.04.2010 jako wystawca" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl