EU GRANTS_


Firma QBL Wojciech Śliwka realizuje projekt „Realizacja profesjonalnego procesu projektowego w celu wdrożenia produkcji nowej linii produktów w firmie QBL”.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego składającego się z audytu wzorniczego, projektu wzorniczego oraz nadzoru nad wdrożeniem. W ramach projektu zakupiona zostanie także maszyna do cięcie laserowego.
Celem projektu jest zaprojektowanie nowej linii szaf depozytowych do przechowywania sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz siedzisk ze stojakiem do zmiany obuwia.  TYTUŁ PROJEKTU:

Generator ozonu w urządzeniach suszących - innowacja produktowa pozwalająca na skuteczne funkcjonowanie na obsługiwanym rynku.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowego systemu szafek do suszenia butów narciarskich wyposażonych w generatory ozonu dostosowanych do pandemii COVID 19 oraz pozwalających na dezynfekcję całych wypożyczalni narciarskich.

PLANOWANE EFEKTY:
Realizacja projektu prowadzi do:
- wdrożenia środowiska produkcyjnego niezbędnego dla produkcji generatora ozonu i jego montażu w szafach wraz z dostosowaniem środowiska sterującego;
- organizacji magazynu poprzez wdrożenie oprogramowania do zarządzania nim oraz utwardzenie placu przed halą
- organizacji procesu projektowania i tworzenia wizualizacji w środowiskach 2D i 3D jako elementu zwiększenia konkurencyjności firmy oraz zwiększania bezpieczeństwa pracowników.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 449 737,20 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 272 544,00 PLN

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Internacjonalizacja działalności poprzez promocję oferty produktowej na najważniejszych targach branży sportowej w Europie
Projekt polega na wsparciu internacjonalizacji działalności firmy zajmującej się produkcją wyposażenia dla ośrodków narciarskich, hoteli, pensjonatów oraz apartamentów. Projekt obejmuje wsparcie działań promujących ofertę produktową firmy na najważniejszych targach branży sportowej i okołosportowej na mocno konkurencyjnych rynkach krajów alpejskich (Austria, Francja, Włochy i Szwajcaria - łącznie 6 imprez targowych).

Uczestnictwo w tych imprezach pozwoli na:

  • pokazanie i wypromowanie nowości produktowych firmy;
  • aktywne promowanie własnej marki QBL i pokazanie jej produktowego innowacyjnego, nowoczesnego i przyjaznego użytkownikom oblicza;
  • realizację planów sprzedażowych - utrzymanie osiąganych poziomów bądź wzrosty sprzedaży;
  • pochwalenie się dotychczasowymi realizacjami na tych rynkach (zdobyte kontrakty);
  • bezpośrednie pozyskanie zleceń z uwagi na obecność na targach osób decyzyjnych z dużych ośrodków narciarskich i hotelowych z całego świata;
  • umożliwi nawiązanie współpracy z nowymi firmami z branży sportowej działającymi na rynkach zagranicznych, za pośrednictwem których QBL prowadzić może dystrybucje własnych produktów.

Swoim zakresem obejmuje on dofinansowanie m.in. wynajmu powierzchni wystawowych, opłat rejestracyjnych, wpisu do katalogów targowych, ubezpieczenia, przygotowanie i zabudowę stoiska oraz koszty związane z wyjazdem pracowników na imprezy targowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 454 317,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 192 597,00 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Beneficjent: QBL Wojciech Śliwka

Projekty firmy QBL Wojciech Śliwka, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską:

Projekt "Wdrożenie produkcji innowacyjnego urządzenia zaciskowego do mocowania nart oraz konstrukcji wydłużonych".
Głównym celem projektu jest zakup urządzeń pozwalających na wprowadzenie do oferty nowego uchwytu na narty przeznaczonego do regałów. Wartość całkowita projektu: 1 894 642,80 zł, dofinansowanie projektu z UE: 693 162,00 PLN

Zapytanie ofertowe na zakup nowych narzędzi do tłoczenia profilu aluminiowego (1 zestaw). Postępowanie prowadzone w trybie dla zamówień poniżej 50 000 zł netto.

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego na "Zakup nowych narzędzi do tłoczenia profilu aluminiowego" zastał wyłoniony zwycięzca. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: EXTRAL sp.z o.o. ul. Wygoda 2, 44-240 Żory

Projekt „Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego i procesowego w produkcji energooszczędnej suszarki z zamkniętym obiegiem powietrza”. Przedsięwzięcie skupia się na wdrożeniu do produkcji innowacyjnej suszarki do butów narciarskich z zamkniętym obiegiem powietrza wyposażanej w energooszczędne elementy grzewcze. Wartość całkowita projektu: 2 578 080,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 923 200,00 PLN.

Projekt „Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez działania inwestycyjne w firmie QBL Wojciech Śliwka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 221 400,00 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 108 000,00 PLN

Projekt "Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem i przechowalnią sprzętu przy Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 389 023,67 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 188 458,72 PLN

Projekt "Zakup nowoczesnej prasy krawędziowej sterowanej numerycznie w celu zaoferowania innowacyjnych produktów i usług" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 250 347,90 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 123 121,92 PLN

Projekt "Zakup nowoczesnego centrum obróbczego do istniejącego parku maszynowego w celu zaoferowania nowych, ulepszonych produktów i usług" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 373 000,70 PLN, wartość przyznanego dofinansowania: 183 442,62 PLN

Projekt “Udział firmy QBL Wojciech Śliwka jako wystawcy w największych targach branży zimowej w Europie - ISPO WINTER 2010 w dniach 07.02.2010 - 10.02.2010” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt "Udział firmy QBL Wojciech Śliwka w prestiżowych targach branży zimowej w Bolzano (Włochy) – Prowinter 2010 w dniach 13-15.04.2010 jako wystawca" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl